dimecres, 2 de març de 2016

Autoretrat

Forma: Foto
Contingut: Home segur
Codis objectuals: Bufanda que vol dir elegancia.
Codis gestuals: Mirada desafiant i seductora; el braç estès en forma de seguretat i dona fortaleza.
Codis de color: Fred, solitari
Codis d'il·luminació: difosa
Codis de composició: vertical
Codis d'angulació de càmera: horitzontal, picat, contrapicat

Ivan

Forma: Foto
Contingut: Elegancia contraria
Codis objectuals: Guitarra española
Codis gestuals: Les mans posades d'una manera relaxada amb el gest de la cara seriosa
Codis de color: Càlid, vol donar sensació de relaxació
Codis d'il·luminació: Difosa
Codis de composició: Vertical
Codis d'angulació de càmera: horitzontal